Wydawca treści Wydawca treści

Baza nasienna

 

Nadleśnictwo posiada własną bazę nasienną w postaci :

 

·        65,20 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych świerkowych,

·        20,48 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych bukowych,

·        524,36 ha drzewostanów nasiennych gospodarczych ( świerkowych, bukowych, jodłowych, daglezjowych, modrzewiowych i jaworowych).

·        36,71 ha drzewostanu zachowawczego świerkowego.

 

W posiadanej bazie nasiennej mamy 18 drzew matecznych różnych gatunków, 84 drzewa zachowawcze jodły pospolitej plantację zachowawczą jodłową i dwa źródła nasion lipy drobnolistnej i czereśni ptasiej.