Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia,  że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszych systemów FSC i PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

CERTYFIKAT FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem FSC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BV-FM/COC-007944

Data ważności certyfikatu od 01.12.2021 r. do 22.12.2023 r.

 

 

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek. stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek. stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Więcej o certyfikacji FSC: https://pl.fsc.org/pl/o-fsc

 

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13, subcertyfikat dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój BVCPL/PEFCFM/13-23

Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji PEFC: https://www.pefc.pl/o-pefc/pefc-polska