Wydawca treści Wydawca treści

Utrudnienia w ruchu turystycznym - informacje

Informacje o utrudnieniach w ruchu turystycznym

 

SINGLETRACK:

 

Szlaki piesze:

W związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu (oddz. 50b) wystapią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na szlaku turystycznym pieszym CZERWONYM – odcinek  „Pod Konikiem”.  Prace będą prowadzone od 30.09.2021 r. do 26.10.2021 r.

Spacerowe:

 

Szlaki rowerowe:

 

Trasy rowerowe MTB: