Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody – zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. zestawiono ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew.

Łącznie na obszarze terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa zlokalizowano 12 pomników przyrody, z czego 3 pomniki stanowią grupy i aleje drzew, jeden pomnik „Grota Radochowska". Łączna liczba drzew – pomników przyrody (pojedyncze, w grupach i na alejach) to 62 sztuki.