Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasu mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka.

Struktura typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Lądek Zdrój

Udział powierzchniowy według gatunków panujących

 

Zmiana przeciętnej zasobności w klasach wieku w LATACH 2010 i 2020.