Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lądek Zdrój
Nadleśnictwo Lądek Zdrój
Tel.: 74 814 14 41, IP Cisco: 1323 100
74 814 14 51

Strachocin 42

57-550 Stronie Śląskie

Nadleśniczy
Łukasz Pogoński
74 814 14 41
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina Suchodolska
74 814 14 41
Główny Księgowy
Mariusz Harasiński
74 814 14 41

Inżynier Nadzoru

Hubert Kliś
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 814 14 41 *211, IP Cisco: 1323211
Dariusz Główka
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 814 14 41 *212, IP Cisco: 1323212

Kadry

Grażyna Gabriel-Nadolny
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 814 14 41 *131, IP Cisco: 1323131

Dział Techniczny

Anna Pogońska
St. specjalista SL - hodowla lasu,
Tel.: 74 814 14 41 *333, IP Cisco: 1323333
Grzegorz Gąsiorek
Specjalista SL - pozyskanie drewna, ochrona p-poż, administrator SILP i REJ.
Tel.: 74 814 14 41 *331, IP Cisco: 1323331
Mariusz Krynicki
Specjalista SL - stan posiadania, Administrator LMN
Tel.: 74 814 14 41 *335, IP Cisco: 1323335
Jarosław Młynarczyk
St. specjalista SL - ochrona lasu, ochrona przyrody, BHP
Tel.: 74 814 14 41 *332, IP Cisco: 1323332
Ida Sosnowska
Referent - marketing
Tel.: 74 814 14 41 *337, IP Cisco: 1323337
Sara Hulbój
Specjalista SL - marketing
Tel.: 74 814 14 41 *334, IP Cisco: 1323334
Monika Białowąs
Specjalista SL - łowiectwo, turystyka, stan posiadania
Tel.: 74 814 14 41 *336, IP Cisco: 1323336
Sylwester Tomaszewicz
Leśniczy ds. łowieckich, lasy niepaństwowe
Tel.: 74 814 14 41 *100, IP Cisco: 1323100

Księgowość

Renata Lewicka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 74 814 14 41 *613, IP Cisco: 1323613
Aleksandra Kołt
Księgowa
Tel.: 74 814 14 41 *615, IP Cisco: 1323615
Magdalena Pacek
Księgowa
Tel.: 74 814 14 41 *612, IP Cisco: 1323612
Wioletta Formowicz
Księgowa
Tel.: 74 814 14 41 *600, IP Cisco: 1323600
Weronika Kliś
Referent
Tel.: 74 814 14 41 *600, IP Cisco: 1323600

Administracja

Andrzej Pruchnicki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 74 814 14 41 *671, IP Cisco: 1323671
Wojciech Tomaszkiewic
Specjalista ds. administracyjno – gospodarczych, z-ca administratora SILP
Tel.: 74 814 14 41 *672, IP Cisco: 1323672
Aleksandra Opalony
Referent
Tel.: 74 814 14 41 *674, IP Cisco: 1323674
Jan Zarówny
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 74 814 14 41 *673, IP Cisco: 1323673
Olga Sobolewska
Referent - Sekretariat
Tel.: 74 814 14 41 *100, IP Cisco: 1323100

Zamówinia publiczne

Patrycja Chilarska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 74 814 14 41 *677, IP Cisco: 1323677

Straż leśna

Leszek Szczyrk
Komendant Posterunku
Tel.: 74 814 14 41 *221, IP Cisco: 1323221
Bartłomiej Dańko
Strażnik leśny
Tel.: 74 814 14 41 *221, IP Cisco: 1323221

Obsługa Prawna

Adriana Mazurkiewicz-Ociepa
Radca prawny

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych