Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13,  subcertyfikat dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój BVCPL/PEFCFM/13-23

Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/