Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer PL PEFC-18/0708,  subcertyfikat dla Nadleśnictwe Lądek Zdrój PL PEFC-18/0708-10

Data ważności certyfikatu od 27.04.2018 r. do 26.04.2021 r.

 

 

Udzielając certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji PEFC: http://www.pefc-polska.pl/