Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasu mieszanego górskiego świeżego z dominacją świerka, a zasobność drzewostanów wynosi 347,82 m3 /ha

Rodzaje siedlisk leśnych

 

Struktura typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Lądek Zdrój

Powierzchniowy udział wg gatunków panujących

 

Największy w skali Nadleśnictwa udział powierzchniowy przypada na drzewostany będące w III klasie wieku (41-60 lat) i drzewostany w klasie odnowienia (drzewostany, pod którymi występuje już młode pokolenie) .

 

Zmiana przeciętnej zasobności w klasach wieku w LATACH 2000 I 2010.