Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Podstawą gospodarki łowieckiej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny jest jeleń europejski, dużo mniejsze znaczenie ma sarna i dzik.

Nadleśnictwo zarządza obwodem łowieckim nr 376 o powierzchni 14 428 ha, gdzie blisko
82 % powierzchni to lasy. Rozpiętość wysokościowa obwodu sięga od około 550 m n.p.m. do 1426 m n.p.m. na szczycie Śnieżnika Kłodzkiego.

Ciekawym ze względów łowieckich gatunkiem występującym na terenie obwodu jest muflon. Większość populacji tego gatunku przywędrowała do nas z łowisk w Republice Czeskiej. W obecnej chwili wielkość całej populacji szacuje się na około 70 osobników. Ciekawostką jest również występowanie na terenie OHZ osobników jeleni o białej sukni. OHZ Nadleśnictwa Lądek Zdrój zgodnie z ustawą Prawo łowieckie wprowadza i testuje nowe rozwiązania związane z gospodarką łowiecką. Dotyczą one głównie stworzenia odpowiedniej bazy żerowej. Założono plantacją wierzby w celu wydajnego dostarczania pokarmu włóknistego w okresie zimowym. Corocznie testuje się również różne gatunki roślin celem wyselekcjonowania odpowiednich upraw na poletkach łowieckich dostosowanych do warunków górskich i dużej presji jeleniowatych.

 

Cenniki opłat:

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w OHZ z ograniczonym zakresem świadczeń

Oferta cenowa na sprzedaż polowań w OHZ z pełnym zakresem świadczeń

 

 

Regulamin organizacyjny OHZ Lądek Zrój wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Regulamin organizacyjny OHZ Lądek Zdrój

Załącznik nr 1 do RO OHZ - zgłoszenie szkody

Załącznik nr 2 do RO OHZ - wniosek o odstrzał

Załącznik nr 3 do RO OHZ - protokół ważenia tuszy