Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Łącznie na obszarze terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa zlokalizowano 13 pomników przyrody, z czego 5 pomników stanowią grupy i aleje drzew, jeden pomnik „Grota Radochowska". Łączna liczba drzew – pomników przyrody (pojedyncze, w grupach i na alejach) to 90 sztuk.