Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Lądek Zdrój znajduje się 6 obwodów łowieckich. Nadleśniczy zatwierdza roczne plany hodowlane dla obwodów łowieckich nr 366, 370, 371. Obwód nr 376 jest wyłączony z wydzierżawienia i pozostaje w zarządzie nadleśnictwa jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Całość terenu Nadleśnictwa należy do IX Rejonu Hodowlanego – Kotlina Kłodzka. Specyficzną cechą rejonu jak i Nadleśnictwa jest to, że na znacznej długości graniczą one z Republiką Czeską, co stanowi pewne utrudnienie w prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Gatunkiem kluczowym dla gospodarki łowieckiej we wszystkich obwodach jest jeleń europejski, który z uwagi na górski charakter i znaczną lesistość znajduje tu optymalne warunki bytowania. Z uwagi na duży stan populacji jelenia w drzewostanach powstają znaczne szkody. Pozostałe gatunki zwierzyny łownej mające znaczenie w gospodarce łowieckiej na terenie Nadleśnictw Lądek Zdrój to dzik i sarna. W przypadku dzika rysuje się znaczna tendencja wzrostowa liczebności pomimo górskiego charakteru łowisk. Wpływa to na znaczny w ostatnich latach wzrost szkód w uprawach rolnych. W wyniku bezśnieżnych zim i dużej dostępności do wysokobiałkowych upraw rolnych (kukurydza, zboża) obserwuje się dużo szybsze dojrzewanie płciowe i proszenie w trakcie całego roku.

OSOBY DO KONTAKU W SPRAWACH ŁOWIECKICH:

1.     Leśniczy ds. łowieckich - Sylwester Tomaszewicz

         telefon komórkowy 669 983 242

         kancelaria leśnictwa (74) 8141 224

 

2.     Specjalista ds. łowiectwa - Monika Białowąs

          telefon do Nadleśnictwa (74) 8141 441