Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Lądek Zdrój

Pod zarządem Nadleśnictwa Lądek Zdrój znajduje się niemal 17 tys ha lasów

Nadleśnictwo Lądek Zdrój położone jest w Krainie Sudeckiej w paśmie Gór Złotych, Bialskich, Masywu Śnieżnika, na terenie gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16 845 ha   i została podzielona na 16 leśnictw w ramach 2 obrębów leśnych. 

Całość lasów stanowią lasy grupy I (glebo i wodochronne w strefie górnej granicy lasu, uzdrowiskowo-klimatyczne ABC, masowego wypoczynku oraz w strefie oddziaływania przemysłu) oraz lasy rezerwatowe. Wyniesienie nad poziomem morza od 450 do 1425 m.

Dominuje klimat górski z wyraźnie zaznaczoną strefowością w zależności od wysokości n.p.m. Przeciętna roczna suma opadów wynosi około 1000 mm. Okoliczne góry zbudowane są z gnejsów, łupków łuszczykowych i kwarcytowych, granitów oraz wapieni. Przeważają gleby brunatne kwaśne, następne pozycje zajmują gleby bielicowe właściwe, brunatne bielicowe oraz opadowo-glejowe.