Asset Publisher Asset Publisher

Baza nasienna

Nadleśnictwo Lądek Zdrój posiada własną bazę nasienną w postaci :

  • 59,83 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych świerkowych,
  • 15,54 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych bukowych,
  • 381,81 ha drzewostanów nasiennych gospodarczych ( świerkowych, bukowych, jodłowych, daglezjowych, modrzewiowych i jaworowych),
  • 36,30 ha drzewostanu zachowawczego świerkowego,
  • 20 drzew matecznych różnych gatunków,
  • 84 drzewa zachowawcze jodły pospolitej,
  •  plantację zachowawczą jodły pospolitej,
 dwa źródła nasion lipy drobnolistnej i czereśni ptasiej