Asset Publisher Asset Publisher

Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych

Zapraszam do udziału w konsultacjach obszarów – lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, położonych na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój.