Wydawca treści Wydawca treści

"W starym obiektywie"

Historyczne zdjęcia

Marek Rafałko – "W starym obiektywie" (z archiwalnych zbiorów starych widokówek i fotografii)

Wystawa związana była z historycznymi zdjęciami obiektów leśnych, zdjęcia pochodziły z zasobów kolekcji Pana Marka Rafałko.

Wystawę można było obejrzeć w siedzibie Nadleśnictwa w 2014 roku.