Lista aktualności Lista aktualności

Informacje o zakończeniu konsultacji społecznych

Informujemy o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF),  ogłoszonych w dniu 01.03.2023 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój informuje o następujących zmianach w przedstawionym do konsultacji wykazie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych:

usunięto z listy:

Jednocześnie mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu wykazu lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, które przesłały swoje uwagi.

Szczegóły w linkach poniżej:

Wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Mapa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Strachocin

Mapa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Stronie Śląskie