Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lądek Zdrój
Nadleśnictwo Lądek Zdrój
Tel.: 74 814 14 41, IP Cisco: 1323 100
74 814 14 51

Strachocin 42

57-550 Stronie Śląskie

Nadleśniczy
Jan Chilarski
74 814 14 41
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina Suchodolska
74 814 14 41
Główny Księgowy
Mariusz Harasiński
74 814 14 41

Inżynier Nadzoru

Hubert Kliś
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 814 14 41 *211, IP Cisco: 1323211
Dariusz Główka
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 814 14 41 *212, IP Cisco: 1323212

St. specjalista SL

Marian Rymarski
St. specjalista SL
Tel.: 74 814 14 41 *312, IP Cisco: 1323312

Kadry

Grażyna Gabriel-Nadolny
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 814 14 41 *131, IP Cisco: 1323131

Dział Techniczny

Kazimierz Rakoczy
Specjalista SL - gospodarka drewnem
Tel.: 74 814 14 41 *334, IP Cisco: 1323334
Grzegorz Gąsiorek
Specjalista SL - pozyskanie drewna, ochrona p-poż, administrator SILP i REJ.
Tel.: 74 814 14 41 *331, IP Cisco: 1323331
Anna Kmiecik
Specjalista SL - stan posiadania, administrator LMN, gosp. łąkowo-rolna
Tel.: 74 814 14 41 *335, IP Cisco: 1323335
Jarosław Młynarczyk
St. specjalista SL - ochrona przyrody, ochrona lasu, edukacja leśna
Tel.: 74 814 14 41 *332, IP Cisco: 1323332
Agata Tomaszewicz
St. specjalista SL - hodowla lasu, BHP
Tel.: 74 814 14 41 *333, IP Cisco: 1323333
Sylwester Tomaszewicz
Leśniczy - lasy niepaństwowe, zagospodarowanie turystyczne
Tel.: 74 814 14 41 *100, IP Cisco: 1323100
Oktawian Kopeć
Podleśniczy - Łowiectwo
Tel.: 74 814 14 41 *100, IP Cisco: 1323100

Księgowość

Renata Lewicka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 74 814 14 41 *613, IP Cisco: 1323613
Teresa Kozłowska
Specjalista ds. finansowo – księgowych
Tel.: 74 814 14 41 *615, IP Cisco: 1323615
Grażyna Rakoczy
Specjalista ds. finansowo – księgowych
Tel.: 74 814 14 41 *614, IP Cisco: 1323614
Monika Białowąs
Referent
Tel.: 74 814 14 41 *617, IP Cisco: 1323617
Magdalena Pacek
Referent
Tel.: 74 814 14 41 *612, IP Cisco: 1323612
Wioletta Formowicz
Referent
Tel.: 74 814 14 41 *614,

Administracja

Andrzej Pruchnicki
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 74 814 14 41 *671, IP Cisco: 1323671
Wojciech Tomaszkiewicz
Specjalista ds. administracyjno – gospodarczych, z-ca administratora SILP
Tel.: 74 814 14 41 *672, IP Cisco: 1323672
Krystyna Koza
St. Referent
Tel.: 74 814 14 41 *100, IP Cisco: 1323100
Daniel Szatan
St. specjalista ds. budownictwa
Tel.: 74 814 14 41 *673, IP Cisco: 1323673
Olga Sobolewska
Referent - Sekretariat
Tel.: 74 814 14 41 *674, IP Cisco: 1323674

Zamówinia publiczne

Krzysztof Krawczyk
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 74 814 14 41 *616, IP Cisco: 1323616

Straż leśna

Leszek Szczyrk
Komendant Posterunku
Tel.: 74 814 14 41 *221, IP Cisco: 1323221
Bartłomiej Dańko
Strażnik leśny
Tel.: 74 814 14 41 *221, IP Cisco: 1323221

Obsługa Prawna

Adriana Mazurkiewicz-Ociepa
Radca prawny

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych