Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio 57 tys. na godzinę.

Nadleśnictwo Lądek Zdrój prowadzi sprzedaż drewna certyfikowanego w drodze procedowania                                   z wykorzystaniem portalu Leśno-Drzewnego oraz w drodze licytacji w systemie e-drewno. 
Informacje na temat bieżącej sprzedaży uzyskać można w siedzibie nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 630-1430.

Nadleśnictwo prowadzi także sprzedaż detaliczną, w tym drewna na cele opałowe za które płacić można bezpośrednio u leśniczego.

Surowiec przygotowywany jest do sprzedaży zgodnie z normami klasyfikacji jakościowo wymiarowej na warunkach loco las po zrywce.

Terminy sprzedaży detalicznej drewna:

ŚRODA - CZWARTEK  w godz. od 630 do 1000  z leśnictw: Orłowiec, Wojtówka, Lądek Zdrój, Stary Gierałtów, Młynowiec, Nowy Gierałtów, Bielice Górne, Czernica

ŚRODA - CZWARTEK w godz. od 630 do 1000  z leśnictw: Skrzynka, Trzebieszowice, Konradów, Stronie Śląskie, Kletno, Bolesławów, Nowa Morawa, Kamienica