Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Lądek Zdrój jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Swym zasięgiem obejmuje cztery gminy. Ma powierzchnię niemal 17 tys ha.

Nadleśnictwo Lądek Zdrój położone jest na terenie gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka        i Kłodzko województwa dolnośląskiego. Charakter górski nadają mu pasma górskie Gór Złotych, Bialskich   i Masywu Śnieżnika. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 16 845 ha i została podzielona na 16 leśnictw w ramach 2 obrębów leśnych.

 

PODZIAŁ NADLEŚNICTWA NA LEŚNICTWA

 

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA LĄDEK ZDRÓJ

Całość lasów stanowią lasy glebo i wodochronne w strefie górnej granicy lasu, uzdrowiskowo-klimatyczne, masowego wypoczynku oraz lasy rezerwatowe. Wyniesienie nad poziomem morza od 450 do 1425 m. Przeciętna zasobność na  1 ha powierzchni leśnej wynosi 311m3, przeciętny wiek drzewostanów 70 lat.

 

Procentowy udział powierzchni gmin w podziale administracyjnym Nadle­śnictwa

 

 

Położenie nadleśnictwa w ramach RDLP

 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój sąsiaduje z:

-        od północy z Nadleśnictwem Bardo Śląskie (RDLP Wrocław),

-        od zachodu z Nadleśnictwami: Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka (RDLP Wrocław),

-        od południa i wschodu z Czechami.