Asset Publisher Asset Publisher

zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje , że z dniem 01.04.2018r weszła w życie nowa ustawa Prawo Łowieckie, zgodnie z którą (art. 46 pkt 3 ustawy  z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.2017.1295)) wniosek o szacowanie szkód łowieckich na terenie OHZ oraz Kół Łowieckich rolnicy powinni składać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Link do zmiany Ustawy poniżej:

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw