Lista aktualności Lista aktualności

Zamówienie publiczne - Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku biurowym Nadleśnictwa Lądek Zdrój

Zamówienie publiczne

Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku biurowym Nadleśnictwa Lądek Zdrój

SA.270.30.2021

W związku z migracją serwisu BIP Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 Pełna treść postępowania została umieszczona na stronie:  https://e-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=SA.270.30.2021