Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na wykonie usługi odnowienia znaków podziału powierzchniowego (słupków oddziałowych) na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w wybranych leśnictwach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój zaprasza Państwa do składania ofert na wykonie usługi odnowienia znaków podziału powierzchniowego (słupków oddziałowych) na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w wybranych leśnictwach.

W załączeniu: zapytanie ofertowe, wzór oferty, zestawienie słupków do odnowienia, mapy określające położenie słupków do odnowienia.