Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA ZMIANA TERMINU składania ofert - Zamówienie publiczne - Zakup sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój

Informacja

Zamówienie publiczne - Zakup sprzętu komputerowego  dla Nadlesnictwa Lądek Zdrój

SA.270.31.2021

W związku z migracją serwisu BIP Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt1 ustawy Pzp.

Pełna treść postępowania została umieszczona na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=SA.270.31.2021

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Pełna treść postępowania została umieszczona na platformie:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia?searchText=SA.270.31.2021