Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Zgodnie z decyzją nr 5/17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2017 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Decyzja nr 5/17  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2017 r.

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC - "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)".

Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych prezentujące łącznie wszystkie wyznaczone kategorie lasów HCVF dla dwóch obrębów: Strachocin oraz Stronie Śląskie.

Mapy lasów HCVF:

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Strachocin

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - obręb Stronie Śląskie

Wykaz lasów HCVF:

Wykaz Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

 

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w poszczególnych latach:

Monitoring lasów HCVF za rok 2011

Monitoring lasów HCVF za rok 2012

Monitoring lasów HCVF za rok 2013

Monitoring lasów HCVF za rok 2014

Monitoring lasów HCVF za rok 2015

Monitoring lasów HCVF za rok 2016

Monitoring lasów HCVF za rok 2017

Monitoring lasów HCVF za rok 2018

Monitoring lasów HCVF za rok 2019

Monitoring lasów HCVF za rok 2020

Monitoring lasów HCVF za rok 2021

Monitoring lasów HCVF za rok 2022

Mapa Walorów przyrodniczo-kulturowych:

Walory oprzyrodniczo-kulturowe Nadleśnictwa Lądek Zdrój

 

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres siedziby Nadleśnictwa Lądek Zdrój.