Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej.

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia,  że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszego systemu PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13, subcertyfikat dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój BVCPL/PEFCFM/13-23

Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji PEFC: https://www.pefc.pl/o-pefc/pefc-polska

CERTYFIKAT FSC

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie posiadają w/w certyfikatu. Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.