Asset Publisher Asset Publisher

POWOŁANIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LĄDEK ZDRÓJ

W dniu 2 listopada 2021 roku w siedzibie Nadleśnictwa Lądek Zdrój, Tomasz Olszewski p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wręczył akt powołania  na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój Łukaszowi Pogońskiemu.

Pan Łukasz Pogoński ukończył Technikum Leśne w Zagnańsku. Edukację leśną kontynuował na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie  uzyskując w 2007 roku stopień magistra inżyniera leśnictwa. Staż odbył w Nadleśnictwie Zdroje. Pracę w Lasach Państwowych rozpoczął w 2012 roku w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka, gdzie zajmował kolejno następujące stanowiska: specjalisty ds. marketingu, specjalisty ds. hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, administratora SILP-u, inżyniera nadzoru. W 2010 roku ukończył Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania BHP. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo, specjalność – ochrona lasu. Od 12 kwietnia br. pełnił obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek Zdrój.