Asset Publisher Asset Publisher

ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych,  ogłoszonych w dniu 04.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój informuje
o następujących zmianach w wykazie ekosystemów referencyjnych:

usunięto z listy:

Adres leśny

Pow

Typ siedliskowy lasu

Nazwa siedliska

Rodzaj pow.

Funkcja lasu

Budowa pionowa

TD

Gospodar-
stwo

13-23-2-11-339   -d   -00

3,59

BWG

9410 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim

D-STAN

OCHR

DRZEW

ŚW

S

 

dodano do listy:

Adres leśny

Pow

Typ siedliskowy lasu

Nazwa siedliska

Rodzaj pow.

Funkcja lasu

Budowa pionowa

TD

Gospodar-
stwo

13-23-2-09-54   -c   -00

3,04

LGŚW

9130 Żyzne buczyny

D-STAN

OCHR

DRZEW

BK

S

13-23-2-09-55   -b   -00

1,47

LMGŚW

9110 Kwaśne buczyny

D-STAN

OCHR

DRZEW

BK

O

13-23-2-09-55   -c   -00

0,35

-

9110 Kwaśne buczyny

U SKALNY

-

-

-

-

13-23-1-03-95   -d   -00

9,36

LGŚW

9110 Kwaśne buczyny

D-STAN

OCHR

DRZEW

BK

S

13-23-1-03-97   -o   -00

1,98

LGŚW

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe i jesionowe

D-STAN

OCHR

DRZEW

OL-JS

S

 

Jednocześnie mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych, pragniemy podziękować wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym, które przesłały swoje uwagi.