Lista aktualności Lista aktualności

NARADA TECHNICZNO - GOSPODARCZA W NADLEŚNICTWIE LĄDEK ZDRÓJ

W dniu 5 lutego 2020 roku w Nadleśnictwie Lądek Zdrój odbyła się  Narada Techniczno-Gospodarcza, której przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Pan Paweł Górski.

Jej uczestnikami byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP, poszczególnych wydziałów RDLP we Wrocławiu, Zakładu Ochrony Lasu we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, Gminy Stronie Śląskie oraz KP PSP w Kłodzku.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój Pan Jan Chilarski przedstawił referat nadleśniczego, w którym zreferował analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie (2010-2019).

Kolejnymi prelegentami byli wykonawcy planu urządzenia lasu na następne 10-lat, którzy przedstawili główne zadania nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój oraz Prognozę oddziaływania tego planu na środowisko i obszary NATURA 2000.

Ważną prezentację dotyczącą stanu sanitarnego lasów nadleśnictwa, jak również głównych zagrożeń dla ich zdrowotności miał kierownik ZOL we Wrocławiu Pan Jarosław Góral.

Pod koniec narady był czas na dyskusje i uwagi do przedstawionego projektu planu.

Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji we Wrocławiu podsumował całą naradę, podkreślając wagę omawianego planu urządzenia lasu,  który przez następne 10 lat będzie wyznaczać kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój.