Lista aktualności Lista aktualności

ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU

Mała retencja na terenach górskich

Działania są prowadzone z wykorzystaniem funduszy unijnych i koordynowane przez NFOŚiGW.

Celem jest zwiększenie zasobów retencjonowanej wody poprzez budowę zbiorników wodnych, kałuż ekologicznych odtwarzanie mokradeł itp.

Innym ważnym celem programu jest ochrona istniejącej infrastruktury przed skutkami zmian klimatu czyli nawalnymi deszczami, powodziami czy też okresami suszy.

Nadleśnictwo Ladek Zdrój planuje wymianę wodospustów na drogach leśnych w celu zabezpieczenia dróg przed skutkami nawalnych deszczów.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI - klikając na poniższy linki:

ADAPTACJA LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU - Mała retencja na terenach górskich

oraz

SZLAKIEM RETENCJI GÓRSKIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH